Odpady

Obecní systém odpadového hospodářství ve vztahu k podnikatelským subjektům

Všichni podnikatelé a živnostníci si musí podle platných zákonů zajistit vlastního dodavatele služeb odpadového hospodářství a nejsou oprávněni využívat pro odkládání tříděného ani směsného odpadu kontejnery, které jsou určeny výhradně pro obyvatele obce a vlastníky nemovitostí, kteří hradí Obecnímu úřadu Mokrovraty místní poplatek za systém odpadového hospodářství.

Podnikatelské subjekty, které nemají uzavřenu smlouvu na svoz odpadu z podnikání s firmou oprávněnou k této činnosti, se dle §121, odst.5, zákona 541/2020 Sb. o odpadech, vystavují riziku značných sankcí.

Kalendář svozu odpadu najdete v záložce aktuálně/svoz odpadu/