Informace o zpracování osobních údajů

Informace dle GDPR

Vážení občané,

na základě platnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si Vás dovolujeme informovat o tom, jak obec zpracovává Vaše osobní údaje.

1. Kdo spravuje Vaše osobní údaje?

Správcem Vašich osobních údajů je: Obec Mokrovraty, se sídlem Mokrovraty 92, 262 03 Nový Knín, zastoupená starostkou Stanislavou Ecklovou, IČ: 00242764.

 

2. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů obce?

Jako orgán veřejné moci, musí mít obec pověřence pro ochranu osobních údajů, který pomáhá chránit vaše osobní údaje.

Pověřence zajišťuje Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska, pro Obec Mokrovraty byla pověřencem jmenována paní Bc. Iva Petřinová, k zastižení na adrese Mírové náměstí 75, 263 01 Dobříš, 2. patro, každý všední den od 8:00 do 15:00 hod.

V případě nepřítomnosti využijte tel. číslo: 608 191 361 nebo
e-mail: poverenec.gdpr@seznam.cz.

 

Na pověřence se můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv na ochranu osobních údajů, nebo pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy.  

 

3. Z jakého důvodu zpracovává obec Vaše osobní údaje?

Většinu osobních údajů zpracováváme proto, že nám tak ukládá zákon nebo jiný právní předpis. V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje v rámci výkonu územní samosprávy či pro plnění smluvních vztahů.

Osobní údaje předáváme jiným subjektům v případě, že nám to ukládá právní předpis nebo podmínky dotačního řízení. Soukromým subjektům předáváme osobní údaje jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti (např. externí účetní).

Do třetích zemí (zemí mimo EU) osobní údaje nepředáváme.

 

4. Jaká jsou Vaše práva?

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom:

- Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům,

- opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné,

- vymazali Vaše osobní údaje (v případě, že jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 Nařízení GDPR), případně omezili jejich zpracování.

 

5. V čem spočívá právo na přístup k osobním údajům a jakým způsobem můžete takovou žádost podat?

Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.

Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informaci o zpracování těchto údajů.

Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

Zjevně bezdůvodný (opakující se v krátkém časovém období) nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.

Požadovat můžete pouze přístup ke svým osobním údajům. Pokud chcete požádat o osobní údaje jiné osoby, musíte od ní mít plnou moc.

Obec přijímá žádost o informace jak v listinné podobě, tak i žádost podanou elektronickou formou. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele. Toto ověření žadatele je nezbytné pro ochranu osobních údajů žadatele proti neoprávněnému zpřístupnění těchto osobních informací.

Způsoby ověření totožnosti:

- přijetí datovou schránkou z datové schránky subjektu údajů,

- přijetí prostřednictvím e-podatelny, kde podání je podepsáno platným kvalifikovaným elektronickým podpisem,

- ověření totožnosti na podatelně obce,

- žádost je podepsána ověřeným podpisem (úřad, notář).

Jiný způsob ověření není přípustný.

O přijatých opatřeních Vás budeme informovat zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.

 

6. Co máte konat, pokud se domníváte, že nezpracováváme Vaše osobní údaje správně?

Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Před tím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Právě jeho úkolem je především dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

 

Obec Mokrovraty

zastoupená starostkou 

Stanislavou Ecklovou


 

GDPR - nařízení EU v CZ

GDPR - nařízení EU v CZ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 952,9 kB

Souhlas se zpracováním - Obec Mokrovraty

Souhlas se zpracováním - Obec Mokrovraty.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 25,67 kB

Odvolání souhlasu - Obec Mokrovraty

Odvolání souhlasu - Obec Mokrovraty.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 20,23 kB