Znak a vlajka

znak obce

Již od roku 2009 má Obec Mokrovraty oficiální znak a vlajku.

Znak obce je  rozdělen šikmo vlnovitě na dvě poloviny. V horní zlaté polovině je umístěn modrý buchar hamru s kovadlinou, ten symbolizuje tři dřívější hamry na říčce Kocábě. Zlatá výplň představuje "poušť" - odkaz na jednu z toponomastických verzí jména Pouští a zlatonosnou říčku Kocábu.

V dolní modré polovině je zobrazena zlatá kvádrovaná kolomazná pec se třemi černými otvory, ta odkazuje na zdejší proslulost kolomaznictví a smolařství, konkrétně na zbytky pece u "Královské stolice" (altánu). Modrá výplň dolní poloviny znaku představuje "mokro" - odkaz na jednu z toponomastických verzí jména Mokrovrat. Vlnovité dělení znaku asociuje říčku Kocábu a Voznický potok.

Vlajka je odvozena z návrhu znaku a vychází ze stejných indicií. Autorem znaku a vlajky je Ing. Arnošt Drozd.

Místopisný název Mokrovraty vznikl díky poloze obce poblíž masivu Brd. V těchto místech se často otáčel směr větru a mokro se vracelo. Podobný jev dal jméno i místní části Pouště. 

Vlajka