Územní plán

Zastupitelstvo obce Mokrovraty vydalo usnesením č. 3-5/2023 na svém zasedání dne 30.03.2023 Územní plán Mokrovraty opatřením obecné povahy, datum nabytí účinnosti 19.04.2023.

Číslo jednací: MOKR-232/2023

MěÚ Dobříš - Oznámení o vydání ÚP

MěÚ Dobříš - Oznámení o vydání ÚP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 573,32 kB

ÚP Mokrovraty - Textová část odůvodnění

ÚP Mokrovraty - Textová část odůvodnění.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,62 MB

ÚP Mokrovraty - Textová část výroku

ÚP Mokrovraty - Textová část výroku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 445,28 kB

1_Výkres základního členění území

1_Výkres základního členění území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 630,63 kB

2_Hlavní výkres

2_Hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,45 MB

3_Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

3_Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 503,4 kB

4_Výkres pořadí změn v území (etapizace)

4_Výkres pořadí změn v území (etapizace).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 493,15 kB

5_Koordinační výkres

5_Koordinační výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,5 MB

6_Výkres širších vztahů

6_Výkres širších vztahů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,08 MB

7_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

7_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,92 MB