Vodovod - kanalizace - ČOV

Obec Mokrovraty je vlastníkem a provozovatelem vodovodu, kanalizace a ČOV. Majitelé nemovitostí, které jsou napojeny na veřejný vodovod nebo kanalizaci, uzavírají s obcí Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Ceny vodného a stočného se řídí platným vyhlášením cen.