Odečty, odstávky a poruchy

Odečet vodoměrů a následnou fakturaci vodného a stočného provádíme 3krát ročně, k 31.5., 31.8. a k 31.12.

Instalaci hlavního vodoměru na vodovodní přípojce zajištuje a hradí obec Mokrovraty, vodoměr je majetkem obce jakožto vlastníka vodovodu (§ 16 a § 17 zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů).  Vlastník nemovitosti (odběratel) je povinen zpřístupnit vodoměr, umožnit jeho kontrolu nebo výměnu a chránit vodoměr před poškozením.

Žádáme odběratele, aby průběžně kontrolovali stav vodoměru, protože během fakturace se setkáváme s neočekávaně zvýšenou spotřebou vody v některých domácnostech. Častým důvodem nadměrné spotřeby vody bývá  kapající pojistný ventil boileru, kapající kohoutek nebo protékající toaleta.